วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประวัติผู้จัดทำ


ประวัติผู้จัดทำ


ชื่อ นางสาวจินตนา  คำาสุข ชื่อเล่น แตงโม

รหัสนักศึกษา 554188063  การประถมศึกษา หมู่ 2
เกิด:วันจันทร์ ที่30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2536
คติประจำใจ
สู้ต่อไปถ้ายังมีลมหายใจชื่อ นางสาวกิตติยา  อินภูวา  ชื่อเล่น บอล
รหัสนักศึกษา 554188140  การประถมศึกษา หมู่2
เกิด: วันเสาร์ ที่23 เดือน พฤษาคม พ.ศ.2535
คติประจำใจ
วันนี้เราเป็นต้นกล้า วันข้างหน้าเราเป็นไม้ใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น